Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Informacja sygnalna za I półrocze 2018r.
  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wałeckim w 2017 roku
  •   Informacja sygnalna za 2017r.
  •   Informacja o bezrobociu za 2017 rok wg. stanu na dzień 31.01.2018 r.
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Realizacja projektu POWER 2014-2020 III edycja
Realizacja projektu POWER 2014-2020 III edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi ...

Obrazek dla: Realizacja projektu RPO WZ 2014-2020 IV edycja
Realizacja projektu RPO WZ 2014-2020 IV edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi ...

Obrazek dla: Zakończenie rekrutacji na staże i refundowane stanowiska pracy w ramach projektu RPO IV
Zakończenie rekrutacji na staże i refundowane stanowiska pracy w ramach projektu RPO IV

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył rekrutację uczestników projektu ...

Obrazek dla: Zakończenie rekrutacji na staże i refundowane stanowiska pracy w ramach projektu POWER (III)
Zakończenie rekrutacji na staże i refundowane stanowiska pracy w ramach projektu POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył rekrutację uczestników projektu ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę