Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wałeckim w 2017 roku
  •   Informacja sygnalna za 2017r.
  •   Informacja o bezrobociu za 2017 rok wg. stanu na dzień 31.01.2018 r.
  •   Informacja na temat zatrudnienia i bezrobocia w powiecie wałeckim za I półrocze 2017
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Realizacja projektu POWER 2014-2020 III edycja
Realizacja projektu POWER 2014-2020 III edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" ...

Obrazek dla: Realizacja projektu RPO 2014-2020 IV edycja
Realizacja projektu RPO 2014-2020 IV edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie...

Obrazek dla: Realizacja projektu RPO WZ 2014-2020 IV edycja
Realizacja projektu RPO WZ 2014-2020 IV edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego ...

Obrazek dla: Zakończenie realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 III edycja
Zakończenie realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 III edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż z dniem 31.12.2017r. zakończył realizację projektu ....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę