Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Obrazek dla: Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego ...

Obrazek dla: Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego ...

Obrazek dla: Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WZ (V)-nabór zakończony
Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WZ (V)-nabór zakończony

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył nabór wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia zawodowego ..

Obrazek dla: Szkolenia zawodowe w ramach projektu POWER (IV)-nabór zakończony
Szkolenia zawodowe w ramach projektu POWER (IV)-nabór zakończony

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył nabór wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę