Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Rynek pracy

 •   Informacja na temat realizacji instrumentów rynku pracy.
 •   WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY OTRZYMALI POŻYCZKĘ W WYSOKOŚCI 5 TYS. ZŁ.
 •   Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim
 •   Nabór - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER i RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 •   Informacja na temat działalności statutowej, stanu zatrudnienia i bezrobocia w powiecie wałeckim, podsumowanie kosztów za okres 5 lat
 •   Barometr zawodów 2020
 •   Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019-2023
 •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018r.
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego ...

Obrazek dla: Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego ...

Obrazek dla: Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WZ (V)-nabór zakończony
Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WZ (V)-nabór zakończony

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył nabór wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia zawodowego ..

Obrazek dla: Szkolenia zawodowe w ramach projektu POWER (IV)-nabór zakończony
Szkolenia zawodowe w ramach projektu POWER (IV)-nabór zakończony

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył nabór wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę