Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż z dniem 31.12.2017r. zakończył realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Działania 6.5  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   
Partnerom

W związku z powyższym Urząd pragnie podziękować wszystkim osobom i partnerom rynku pracy za współpracę w jego realizacji zapraszając jednocześnie do jej kontynuowania w ramach kolejnych programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę