Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych nadal dysponuje środkami finansowymi na następujące formy  wsparcia:
 
  • staże,
  • bony na zasiedlenie,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Urzędu tj. specjalista ds. programów- pokój nr 23 oraz pracownicy realizujący ww. formy wsparcia:
  • staże – nr 19,
  • bony na zasiedlenie – nr 25,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – nr 22.
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.
 
Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w organizacji staży i nowych stanowisk pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę