Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


loga UE, EFS, RP do POWER III
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył rekrutację uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu na następujące formy wsparcia:
  1. Staże.
  2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
     
Limit miejsc aktywizacji zawodowej i środków finansowych przeznaczonych na ww. zadania został wyczerpany.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę