Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż zakończył rekrutację uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Działania 6.5  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na następujące formy wsparcia:
  1. Staże.
  2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.   
     
Limit miejsc aktywizacji zawodowej i środków przeznaczonych na ww. zadania został wyczerpany.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę