Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim IV" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  na następujące form wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia zawodowe.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte II profilem pomocy oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
  1. osoby niepełnosprawne,
  2. osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. kobiety.
 
Wnioski osób bezrobotnych będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków oraz limitu miejsc aktywizacji.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  u specjalisty ds. programów (pokój nr 23) oraz w pokojach: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nr 22, szkolenia zawodowe – nr 17-18, a także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób  bezrobotnych.

Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 16 i 18 października 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu w sali nr 26. Zapisy na spotkania prowadzi doradca zawodowy Dorota Ambroży pok. nr 25 tel. (67) 258 5066 wew. 120 i specjalista ds. programów Justyna Wegner- pokój nr 23 tel. (67) 258 5066 wew. 146.

ZAPRASZAMY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę