Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Projekt  realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na następujące formy  wsparcia:
 
  • bony na zasiedlenie,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Urzędu tj. specjalista ds. programów- pokój nr 23 oraz pracownicy realizujący ww. formy wsparcia tj. bony na zasiedlenie – pokój nr 25 i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nr 22.
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.

Wnioski osób bezrobotnych będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formy.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 16 i 18 października 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu w sali nr 26. Zapisy na spotkania prowadzi doradca zawodowy Dorota Ambroży pok. nr 25 tel. (67) 258 5066 wew. 120 i specjalista ds. programów Justyna Wegner- pokój nr 23 tel. (67) 258 5066 wew. 146.

ZAPRASZAMY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę