Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami na finansowanie bonów na zasiedlenie dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Projekt skierowany jest do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Urzędu tj. specjalista ds. programów- pokój nr 23 oraz pracownik realizujący ww. formę wsparcia– pokój nr 25. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.  

Wnioski osób bezrobotnych będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formę.
 
ZAPRASZAMY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę