Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż trwa nabór wniosków na organizację staży dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Na staż mogą zostać skierowane osoby  bezrobotne w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), spośród których co najmniej 60% będą stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Szczegółowe informacje na organizacji staży w projekcie można uzyskać w pokoju nr 19 oraz telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 wew. 124.

Wnioski podmiotów zainteresowanych organizacją staży będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych oraz miejsc aktywizacji zawodowej.

UWAGA- ostatnie umowy z organizatorami staży w 2019r. będą zawierane w miesiącu sierpniu, ponieważ Urząd może finansować jedynie staże trwające nie krócej niż 3 miesiące.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę