Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż trwa nabór wniosków na organizację staży w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na staż może zostać skierowana wyłącznie osoba długotrwale bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia. Osobą długotrwale bezrobotną jest osoba, która nie wykonywała żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziła działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie.

Wnioski podmiotów zainteresowanych organizacją stażu będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków oraz limitu miejsc aktywizacji zawodowej.
 
UWAGA - ostatnie umowy z organizatorami staży w 2019r. będą zawierane w miesiącu sierpniu, ponieważ Urząd może finansować jedynie staże trwające nie krócej niż 3 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w pokoju nr 19 oraz telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 wew. 124.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę